Ångermalandsbrud


Priset på urverk sjönk när dom började massproduceras runt Mora i slutet av 1700-talet. Då blev klockor en statussymbol även utanför adeln. Storbönder började köpa klockor. Fodralen snickrades av duktiga hantverkare runt om i landet.

 

Vem som gjort Ångermanlandsbrudarna vet ingen längre. Han har troligen bott i trakten kring Nätra, för där finns de flesta brudarna. Dom tillverkades runt sekelskiftet 1800 och består ofta av mer än 300 delar.

Ett golvur visade att man hängde med. Det var en maktsymbol som gick hem. ”Folk färdades långa vägar för att beskåda väggbonan.” Men är man ensam med en klocka är den svåranvänd som tidmätare. ”Det var sällan dom gagnade klockan, det behövdes inte någon klocka, dom såg det på solen.”

 

Hör klockan slår, se tider går, och den måste lida.

För kung och slav finns en grav, där de som bröder vila.