Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland består av två heltidstjänster och har Murberget, Länsmuseet Västernorrland som huvudman. De ansvarar för att utveckla och driva slöjdfrågor i hela länet. Som exempel utbildar konsulenterna slöjdhandledare som arbetar med barn, arrangerar slöjdkurser, driver integrationsprojekt inom slöjd, producerar utställningar och initierar andra projekt som gynnar och utvecklar länets slöjd och slöjdarna, gärna i samarbete med andra både inom och utanför länet.

Kontakt via: annso.grahn@murberget.se.