Märta-Stina

 

Märta-Stina Abrahamsdotter föddes 1825 i Kubbe. Hon gifte sig aldrig och stannade på hemmanet som gammjänta och undantagsjon. Hon var lite eljest, men företagsam och intelligent.  Hon hjälpte bönderna att klippa deras får och tog ull som betalning. Det sägs att ”om sommarn var'na mest ute å naffte gräse å blommer'n å löve å morise. Sen kokte'na alltihop å färge däri garne hon spann på vintern”. Hon stickade sedan strumpor, vantar, mössor och tröjor som hon sålde.

Mot slutet av 1800-talet började hon sticka fälltäcken. Alla andra vävde fälltäcken. Men Märta-Stina hade knappast plats för en vävstol i sitt lilla hem. Men sticka var hon en mästare på och utvecklade en egen teknik för att få bättre kvalitet. Hennes mönster blev med tiden allt mer avancerat. Hon var ett snille på geometri och matematik.