Utställningen SLÖJDSTORIES – 1 utställning, 24 historier visar upp resultatet från utvecklingsprojektet MÖNSTER 2015 som initierats och drivits av hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland. Till projektet handplockades några av de skickligaste slöjdarna i länet. Projektet har haft ett antal utbildningsträffar där man tittat på slöjd i museisamlingar och haft föreläsare ämnen som fenomenologi, symbolik, designmetodik, mönsterkomposition, mönsterskärning, serieproduktion, marknadsföring och måleritekniker. I SLÖJDSTORIES visar vi nu ett urval från den mängd nygjord slöjd i olika material och tekniker som projektet har lett fram till. Nygjord västernorrländsk slöjd!